AYAS : Heaven and Earth

AYAS: Heaven and Earth

Heaven and Earth

AYAS

Label
I Hate Records
2CD 12,99 €
Buy

Release date: 13.12.2019. Product will be shipped a day before the release date.

You can make a reservation for this product and pick it up after release date from the nearest Record Shop X.

Track list

CD 1
1. AYAS
2. THE TWENTIETH CENTURY’S CITIZEN
3. THE BORDER OF CENTURIES
4. SUPER MURDER (FOR YOU)
5. BLOODY BEAST
6. HEAVEN AND EARTH
7. YOU’LL NEVER DO IT!
8. FOLLOW THE TRAILS OF CENTURIES
9. CRUEL FATE
10. TORN CORPSES
11. UNDER THE SUN RAYS
12. THE CRUEL FATE

CD 2
1. ԱՅԱՍ
2. ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻ
3. ԴԱՐԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾ
4. ԳԵՐՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
5. ԱՐՅՈՒՆՈՏ ԳԱԶԱՆ
6. ԵՐԿԻՆՔ ՈՒ ԵՐԿԻՐ
7. ՉԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՐԲԵՔ
8. ԴԱՐԵՐԻ ՀԵՏՔՈՎ ԳՆԱ
9. ԴԱԺԱՆ ԲԱԽՏ
10. РАСТЕРЗАННЫЕ ТРУПЫ
11. ԱՐԵՎԻ ՇՈՂԵՐԻ ՏԱԿ
12. THE CRUEL FATE

Share with loved ones