V/A : Celtic journey

V/A: Celtic journey

Celtic journey

V/A

Label
ARC Music
Release year
2019
CD 15,99 €
Buy

Product is in stock in the following stores, shipping immediately

  • Hakaniemi 1

You can make a reservation for this product and pick it up from the nearest Record Shop X.

Track list

1 An Gille Dubh Ciar Dubh
2 A Nochd Gur Faoin Mo Chadal Dhomh
3 Horo ’S Toigh Leam Fhìn Thu
4 A Summer in Skye
5 Dh’fhalbh Mo Bhean Chomainn
6 Soraidh Le Eilean a’ Cheò
7 Aignis
8 Màiri Nighean Alasdair (Gaol na h-Òige)
9 Tàladh a’ Phuilein
10 The Moor of Clunes
11 Maighdeannan na h-Àirigh, Leanabh an Àigh
12 All Hallows / The Hawthorn and the Oak / First Sno
13 A’ Bhean Eudach
14 Mo Thruaigh Lèir Thu, Ille Bhuidhe

Share with loved ones